lxjt@cn-lxjt.com

+86-510-88156399

Products Catalog
Liên hệ LanXing Công ty áp lực WuXi LanXing Vessel Co., Ltd Địa chỉ: No.19 Xindu Road, Khu công nghiệp Meicun, Quận mới, Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc ĐT: 86-510-88156399 FAX: 86-510-68918087 Email: lxjt@cn-lxjt.com Trang web: www.lanxingvessel.com

Hóa dầu áp tàu

Trung bình: không chỉ không phải là dễ cháy, không độc hại và không bị ăn mòn trung bình nhưng cũng dễ cháy, độc hại, ăn mòn vừa và vừa rất dễ cháy, có độc tính cao, ăn mòn cao.

  • Yêu cầu thông tin