lxjt@cn-lxjt.com

+86-510-88156399

Products Catalog
Liên hệ LanXing Công ty áp lực WuXi LanXing Vessel Co., Ltd Địa chỉ: No.19 Xindu Road, Khu công nghiệp Meicun, Quận mới, Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc ĐT: 86-510-88156399 FAX: 86-510-68918087 Email: lxjt@cn-lxjt.com Trang web: www.lanxingvessel.com

Ống bó

Một trao đổi nhiệt ống bó nhiều bao gồm trục đối diện với ống tấm, nhà ở, và một đa số ống bó xử lý giữa các mảng ống.

  • Yêu cầu thông tin